Vragenlijsten

In dit artikel, gepubliceerd in De Psycholoog in mei 2017, vindt u een overzicht van vragenlijsten die van pas kunnen komen bij de diagnostiek van SOLK

In onderstaand schema ziet u een overzicht van vragenlijsten, welke nuttig kunnen zijn om af te nemen bij mensen met SOLK. In de linker kolom staan de originele vragenlijsten en in de middelste kolom vindt u een aangepaste versie van de vragenlijsten, zoals ze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Om te zorgen voor een uniforme stijl, zijn bepaalde elementen van de vragenlijsten aangepast in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De instructie werd zo mogelijk aangepast naar: “Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken voor u van toepassing zijn.”. Er werd een antwoordschaal gebruikt van 0 (helemaal niet van toepassing) tot 4 (heel erg van toepassing). Tenslotte wordt in de tekst aan klachten gerefereerd als “mijn lichamelijke klachten”.

Originele vragenlijst Alternatieve versie Domein
Active Engagement, Protective Buffering and Overprotection (ABO)  ABO_OVB_alt Manier waarop partner omgaat met klachten
Alternatieve versie: alleen subschaal ‘overbescherming’
Body Consciousness Questionnaire (BCQ)  BCQ_PB_alt Lichaamsbewustzijn
Alternatieve versie: alleen subschaal ‘private body’ – gevoeligheid voor lichamelijke sensaties
Illness Management Questionnaire (IMQ) subschaal ‘focusing on symptoms’ (factor III)  IMQ_alt Preoccupatie met lichamelijke klachten
revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-r) IPQ-r_ATT_alt Ziektebeleving
Alternatieve versie: alleen subschaal ’causes’ – toegekende oorzaken van klachten (attributies)
Injustice Experience Quesionnaire (IEQ) IEQ_ERNST_alt Ervaren onrecht/onvoldoende erkenning
Alternatieve versie: alleen subschaal ‘ernst’
Long-term Difficulties Inventory (LDI) LDI_alt Langdurige stressoren/moeilijkheden
Pain Catastrophizing Scale (PCS) PCS_alt Doemdenken (catastroferen)
Patient-Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ-9) PDRQ-9_alt Waardering relatie met (huis)arts
Pijn Coping Inventarisatielijst (PCI) PCI_alt Omgaan met klachten (coping)
Pittsburgh Slaapkwaliteit Index (PSQI)   Ervaren slaapkwaliteit
RAND-36   Kwaliteit van leven
Self-Efficacy Scale (SES) SES_alt Ervaren controle over klachten
Social Support and Pain Questionnaire (SPQ) SPQ_alt Sociale steun bij klachten
Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) TSK_alt Bewegingsangst
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) TAS-20_alt Moeite met het waarnemen, interpreteren, uiten en bespreken van emoties (alexithymie)
VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL)   Angst- en stemmingsklachten en lichamelijke klachten
Whiteley Index (WI) WI_alt Ziekteangst
Ziekte Cognitielijst (ZCL) ZCL_ACC_HLP_alt Gedachten over klachten
Alternatieve versie: alleen subschalen ‘acceptatie’ en ‘hulpeloosheid’
Ziektecognitielijst samengevoegd   Gedachten over klachten