In de Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen staat een aantal search strings geformuleerd die behulpzaam kunnen zijn bij systematische literatuur searches. Ze zijn te vinden via onderstaande link in bijlage 2 vanaf pagina 76.

Link naar search strings